Tekstbureau TekstBaken

Harrie Baken – tekstschrijver & seo-specialist

Scriptie laten corrigeren – tips voor lagere kosten

Correctie van scripties – niet altijd goedkoop

Het corrigeren van scripties kost tijd. Soms niet veel. 'n Paar taalfouten verbeteren en… klaar. Wanneer een tekst barst van de fouten in spelling, stijl en zinsbouw, dan gaat er véél tijd in zitten. Voorkom hoge kosten en lever je tekst zo goed mogelijk aan bij een corrector. Op deze pagina enkele tips.

Voor kosten, offerte en werkwijze zie de pagina: correctie van scripties.

pasfoto Harrie Baken

Je scriptie laten corrigeren? Neem contact op met Harrie Baken:Info over kosten, offerte en werkwijze vind je op de pagina 'Scripties laten nakijken'.

Tips van Tekstbureau TekstBaken

Boeken en websites over het schrijven van scripties zijn er in overvloed. Bovendien geeft een hogeschool of universiteit de nodige instructies. Ik beperk me daarom hier tot de adviezen die ik kan geven op basis van mijn ervaring. Ervaring die ik opdeed in het onderwijs (15 jaar leraar Nederlands) en sinds juni 2000 als corrector van de meest uiteenlopende scripties.

Waarom tips?

Vooral uit eigenbelang. De laatste hand leggen aan een scriptie, de stijl verbeteren en – oh cliché! – de puntjes op de i zetten, dat is leuk. Leuker dan tig keer gebeurt veranderen in gebeurd (en/of omgekeerd).

Verder omdat ik graag een zo laag mogelijk bedrag in mijn offerte noem. Echt! Ik vind het vervelend om studenten een smak geld te moeten vragen. Vooral wanneer het corrigeren gemakkelijk voor minder had gekund. Met deze pagina wil ik bereiken dat het echt voor minder kán.

Scripties laten corrigeren – beperk de kosten – tips

Doe zo veel mogelijk zelf!

Misschien komt op het laatst die hele scriptie je de neus uit. Dump hem dan tóch niet te vroeg bij een tekstbureau. Alles wat je zelf kunt verbeteren scheelt je immers… geld!  ;-)

(Wacht ook niet te lang. Soms loopt het hier storm.)

Controle van spelling en grammatica

Welke tekstverwerker je ook gebruikt, je kunt er spelling en grammatica mee controleren. Doe er je voordeel mee.

In Writer van LibreOffice en OpenOffice.org vind je de instellingen van de taalcontrole onder Extra » Opties » Taalinstellingen » Linguïstiek. In Word van Microsoft onder Extra » Opties » (tabblad) Spelling en grammatica. Je kunt daar van alles aan- en uitzetten. Om bijvoorbeeld tijdelijk verlost te zijn van die irritante rode kringels onder je woorden, schakel je 'Spelling controleren tijdens typen' uit. Om bij controle het onderste uit de kan te halen, stel je de rest zo streng mogelijk in. Let hierbij op de mogelijkheden die je programma verschaft bij 'Stijl', 'Schrijfstijl' of 'Grammar & Style'.

Aardig is ook 'Leesbaarheidsstatistieken weergeven' of iets in die richting. Als je dat aanvinkt, krijg je na de spellingscontrole wat getallen voor je neus. Onder andere de gemiddelden van woorden per zin, zinnen per alinea en lijdende zinnen.

Uit deze cijfers kun je grofweg(!) wel wat over de leesbaarheid van je tekst afleiden. Het aantal woorden per zin en het aantal zinnen per alinea spreken voor zich. Hoe hoger die aantallen zijn, hoe vermoeiender de tekst waarschijnlijk is. Een speciaal probleem zijn de 'lijdende zinnen'.

Goed, geef een ram op F7 en laat de spellingscontrole van je tekstverwerker lopen. Je kunt er fouten mee opsporen en verbeteren. Maar let op…

'n Compliment voor M$? Ja!

Aangeven (to indicate)

Op een compliment aan Microsoft zul je me niet gauw betrappen, maar dat de spellingscontrole van MS-Word een waarschuwing geeft wegens vaag taalgebruik bij zinnen met het 'smurfwoord' aangeven erin, dat vind ik grote klasse.

(Onder invloed van het Engelse to indicate is aangeven in het suffe tijdperkje Balkenende zoiets als dingesen gaan betekenen. De verspreiders van deze armoedige manier van spreken en zelfs schrijven, zijn de Haagse kampioenen van de vaagtaal. Kennelijk horen ze zelf niet wat ze allemaal aangeven, anders zouden ze voortdurend moeten overgeven. ;-)

Kortom, in zowat elke zin aangeven gebruiken, dat is fantastisch! Je hoeft niet meer na te denken en je blijft lekker vaag. Bovendien kunnen pakweg 100 woorden uit het woordenboek verdwijnen wegens overbodig! Zeggen, schrijven, antwoorden, vertellen, duidelijk maken, vinden, melden, beweren, mededelen, stellen, weergeven… zal ik maar stoppen?

Never, Ever Trust a Spellchecker

Vertrouw nooit zomaar op de automatische spellingscontrole van je tekstverwerker. Welke je ook gebruikt, MS-Word, Apache OpenOffice of LibreOffice: zet NIET de spellingscontrole aan en je verstand uit.

Vooral MS-Word stelt niet alleen verbeteringen voor, ook allerhande hartstikke foute 'verbeteringen'. Klik niet te gauw op 'wijzigen'. Denk eerst na.

Zowel Writer als Word heeft de irritante gewoonte de tussen-s af te keuren, zoals in 'spellingscontrole', 'uitzichtsloos' et cetera. (Terwijl bij dergelijke woorden de tussen-s vrij is: als je die s uitspreekt, mag je hem ook schrijven.)

Ook lijkt het er verdacht veel op dat ze allebei het (slordige en inconsequente) 'Groene Boekje' (Woordenlijst Nederlandse Taal, 2005) slaafs volgen en het 'Witte Boekje' (Spellinggids van het Nederlands, Genootschap Onze Taal, 2006) negeren. Terwijl toch heel wat kranten, tijdschriften en andere clubs de witte spelling volgen.

F7 – handig, maar…

De spellchecker kan dus een goed hulpmiddel zijn, maar vaar er niet blind op. Accepteer alleen de voorgestelde correcties wanneer je zélf vindt: inderdaad, dat ding(!) heeft gelijk.

Variatie in plaats van herhalingen

Veel scripties worden ontsierd door te veel herhalingen. Van telkens dezelfde formulering, zinsopening of standaarduitdrukking raakt de lezer verveeld of geïrriteerd. Bijvoorbeeld wanneer pakweg een kwart van de zinnen begint met 'daarnaast'. Woorden als ook, verder en bovendien bestaan ook! Evenals constructies met tevens en eveneens.

Kruip in de huid van een willekeurige lezer en lees je tekst. Verzin alternatieven voor veelvuldig terugkerend taalgebruik.

Vermijd te formeel taalgebruik

Scripties schrijf je natuurlijk niet in spreektaal, maar sla ook niet door naar de andere kant. Ontsier je taal niet met verouderde of zogenaamd deftige woorden en uitdrukkingen.

"De gegevens welke u vindt in figuur 3…"

Gebruik niet het woord welke voor het verwijswoord (in dit geval een 'betrekkelijk voornaamwoord') die. Het is foeilelijk. (En gebruik welke al helemaal niet voor dat – dat is gewoon fout.) Zie ook 'De regels welke' op Taaladvies.net en 'Die / welke' bij Onze Taal.

Echter, dat klinkt erg sjiek. (Maar het lijkt nergens op.)

Ik denk dat de hersenspoeling door sommige leraren Nederlands bijzonder effectief is geweest. (However, de invloed van het Engels speelt misschien een nog grotere rol.) Je zou een zin nooit met maar mogen beginnen! Nou, wat mij betreft in veel gevallen wel, en zeker liever dan met echter. Geef je echter de voorkeur aan echter, verplaats 'echter' dan naar verderop in de zin.

Het opsporen van te formeel of dikdoenerig taalgebruik – wat dacht je van 'derhalve'? – is tamelijk gemakkelijk. Neem je tekst en lees hem voor. Voor een echt of denkbeeldig, maar in ieder geval 'gewoon' publiek. Voel je je hierbij ongemakkelijk, een beetje aanstellerig, dan weet je dat er iets mis is.

Enkele onjuistespatiebestrijders, strijdvaardig én vrolijk, hebben het platform Signalering Onjuist Spatiegebruik (SOS) opgericht. Ze schrijven:

[…] en het lijkt er zelfs op dat de foute spelling steeds vaker wordt toegepast. Een slechte ontwikkeling.

Het los schrijven van wat aaneengeschreven moet, lijkt inderdaad een epidemie. Ik denk dat zoekmachines de schoolmeester willen uithangen, en dat de gebruikers (die bij voorkeur geen lange woorden intikken) op hun beurt de zoekmachines bevestigen in hun verkeerde 'adviezen'.

Genees jezelf van de Engelse ziekte

Een woord is een woord en is één woord. Punt.

Dat is de logica van de Nederlandse taal. Een lange afstandsloper is niet per se een langeafstandsloper, zeg nou zelf. De Nederlandse spelling vloeit voort uit deze logica. Een woord schrijf je dus als één woord. Need I say more?


Lijdende vorm

Vermijd onnodig gebruik van de lijdende vorm

De lijdende vorm? Ja, 'zinnen met worden'. Weet je nog, van de lessen Nederlands? Fris anders even je geheugen op bij Lijdende vorm (passief) van Taaladvies.net.

Zakelijke stijl

De eisen die hogescholen en universiteiten stellen aan scripties werken het gebruik van de lijdende vorm in de hand. 'Schrijf je scriptie in een zakelijke stijl en vermijd de ik-vorm', of zoiets. Die instructie leidt nogal eens tot een scriptie die vol staat met: 'Er kan geconcludeerd worden dat…', 'In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op…' enzovoort.

Met weinig moeite kun je dat soort zinnen 'actief' maken: 'De conclusie is dat…' en 'In het volgende hoofdstuk komt […] aan de orde.'

Onpersoonlijk, vermoeiend

Zoals ook Taaladvies.net schrijft, is de lijdende vorm niet 'fout' en soms zelfs de beste oplossing. Maar… onnodig en overmatig gebruik van de lijdende vorm maakt een tekst afstandelijk, onpersoonlijk en vermoeiend. Bovendien levert de lijdende vorm dikwijls verhullend taalgebruik op. Dat laatste kán van pas komen, maar in scripties is verhullend en vaag taalgebruik juist niet de bedoeling. Mijn advies: voldoe aan de eisen die je opleiding stelt en strooi dus niet met 'ik', maar probeer wel zo veel mogelijk de bedrijvende/actieve vorm te gebruiken.

Handige websites

Sites met taaladviezen

Van een gecorrigeerde tekst mail ik altijd ook 'mijn kladversie' mee: als een soort verantwoording van mijn werk en ter informatie. Daarin verwijs ik (in mijn opmerkingen in de kantlijn) vaak naar de taaladviezen van Taaladvies.net, Onze Taal en VRT Taalnet. Mij bespaart het tijd en voor jou zijn het meteen de juiste taaladviezen (om uit je hoofd te leren :).

Naar de volgende taaladviezen verwijs ik het vaakst.

Leestekens: komma, dubbelepunt, puntkomma

 • Dubbelepunt op VRT Taalnet

  (Onder invloed van het Engels wordt dikwijls een puntkomma gebruikt terwijl er een dubbelepunt moet staan. Op VRT Taalnet staat kort en bondig waar een dubbelepunt voor dient.)

 • Puntkomma op VRT Taalnet
 • Puntkomma op Onze Taal
 • Komma (algemene regels) op Onze Taal.

  Soms verwacht de schrijver van een scriptie dat er een superduidelijke wet of voorschrift bestaat voor het gebruik van komma's. Vergeet het maar. Als je wilt, stuur ik je een scan van de afdeling komma's in Schrijfwijzer van Jan Renkema. Hier houd ik het bij de genoemde link naar Onze Taal en de eerste 4 zinnen van het artikel daar:

  "Er zijn geen vaste regels te geven voor het gebruik van komma's. Wanneer op welke plaats komma's gebruikt moeten worden, hangt af van het zinsverband. Er zijn echter wel enkele algemene uitgangspunten. Die zijn gebaseerd op conventies: de vaste gewoonten van een meerderheid van de 'zorgvuldige' taalgebruikers."

Los of aaneen?

Al eerder op deze pagina noemde ik de Engelse ziekte. Het is natuurlijk eerder een Nederlandse ziekte, namelijk de merkwaardige gewoonte om woorden uit elkaar te trekken en - zoals dat in het Engels normaal is - los te schrijven.

Het omgekeerde komt ook voor. Dat levert soms rare woorden op, bijvoorbeeld "doormiddel" en "ondermeer". Deze twee zie ik opvallend vaak in scripties opduiken, waarschijnlijk doordat de krakkemikkige spellingscontrole van MS-Word ze goedkeurt.

Oké, hier komen de adviezen wat betreft 'los of aaneen' die ik in veel scripties als tip in de kantlijn zet.


Synoniemen

Zoek je alternatieven voor een bepaald woord, kijk dan op Synoniemen.net. Handig als je een woord al tig keer hebt gebruikt. Of wanneer je alsmaar niet op dat ene gave woord kunt komen voor [vul maar in].


Woordenlijsten, woordenboeken

Van Dale Online | Gratis woordenboek

Het gratis woordenboek van Van Dale Online is een zeer beknopt woordenboek. Er staat enorm veel niet in. Zelfs 'onlinewoordenboek' ontbreekt! (Maar toch wel handig, hoor!  :)

Woordenlijst Nederlandse Taal - Officiële Spelling 2005 van woordenlijst.org (Nederlandse Taalunie)


Allerlei


Onze Taal-app

Onze Taal heeft een app laten schrijven. Daarmee kun je snel taaladviezen, spellingsregels, etc. raadplegen op je gsm of tablet.


Portals: studie, scripties, tekstcorrectie, afstuderen, etc.


Printen & binden


Offerte

Neem voor meer informatie of voor een vrijblijvende offerte contact met me op. Mail naar harriebaken@tekstbaken.nl of gebruik het contactformulier. Stuur bij voorkeur je tekst mee!

Info over kosten, offerte en werkwijze vind je op de pagina 'correctie van scripties'.

Tekstbureau 
TekstBaken
 voor…

 • corrigeren
 • &
 • redigeren van:
 • scripties
 • afstudeerscripties
 • stageverslagen
 • proefschriften
 • bachelorscripties
 • dissertaties
 • masterscripties

Baken
voor tekst!LibreOffice

logo LibreOffice
tekst
spreadsheets
presentaties
database
open, vrij
& voor niks!

W3CCSS3

Pagina bijgewerkt op 2018-02-13 om 17:07:10

Harrie Baken
harriebaken@tekstbaken.nl
contactformulier
tel +31 13 468 46 15
gsm +31 6 23 36 93 80
Academielaan 152
NL-5037 EW Tilburg
KvK 18035796
btw-id NL078875560B01