Een boeket bloemen van Floor!

Bijgewerkt op 2021-09-16 om 22:36:37 door Harrie

Een boeket voor het nalezen van de masterscriptie van Floor

Fleurige bloemen van Floor

Woensdag 19 september 2018

Bloemen van Floor voor TekstBaken, correctie masterscriptie
Bloemen van Floor voor TekstBaken!

Tegen de middag ging de bel. Ik deed open. Een overrompelende partij prachtige kleuren voor mijn neus! Een enorm boeket. Verbaasd (en nog meer in de war dan anders ;) nam ik het van de bezorgende dame aan.

Peinzend nam ik de bos bloemen mee naar binnen. Waaraan heb ik dit te danken? En vooral: aan wie? Ben ik een belangrijke datum of gebeurtenis vergeten? Want ja, ietwat verstrooid ben ik wel.

Gelukkig zat er een kaartje bij!

Lees ‘t kaartje nou maar, sukkel. Oké, goed idee.

Beste Harrie, Onwijs bedankt voor het nakijken van mijn scriptie. Ik ben ervan overtuigd dat het stuk in zijn geheel daardoor ontzettend is verbeterd. Graag trakteer ik je binnenkort op een alcoholvrije pint!
Groetjes, Floor

Fantastisch! Zulke bedankjes en complimenten krijg ik niet elke dag voor het nakijken van een scriptie.

Eerlijkheidshalve moet ik erbij zeggen dat het Nederlands van de tekst van Floor, op een paar kleinigheden na, prima de luxe was. Een huzarenstukje van mij was het dus niet. Maar die pint houd ik toch wel tegoed! Zo ben ik wel. :)

Ik hoop natuurlijk wel dat Floor bij haar afstuderen de blits heeft gemaakt op de Universiteit Utrecht en dat haar scriptie Privaatrecht daaraan heeft bijgedragen.

Menu

home | tips voor scripties | werkwijze | opdrachtgevers| privacy | harriebaken@tekstbaken.nl | validator